Historik

Klubben startade år 1980 av Eskil Karlsson och Göte Andersson. Tanken med klubben var att vi skulle syssla med motionslöpning, då långlöpning. Klubben är del i en sektion inom Lesjöfors SK. När klubben startade fanns det 10 medlemmar och antalet har ökat sen dess.

År 1982 startade vi Lesjöfors Joggen, för att skapa ett lopp som skulle finnas nära för de boende i samhället. I samband med att joggen kom igång startade även Lesjöfors dagen.

 En bild ifrån Klarälvsstaffetten 1982 , i klubbens första overaller.

  Klubbens nya overaller från 2013.En bild från Lesjöfors Joggen 2014.